Web cam live nl sex teen chat Pagdating ng mga amerikano labanan sa manila bay

We will need the help of the Armed Forces of the Philippines for this project since they could be the only remaining military force that we have to face AXIS.

From there, we will recruit the best soldiers to form an elite combat squad….we will call them…GAMMARANGERS!

I think this is the only way to finally defeat AXIS, and we will need the help of the world’s best scientists, inventors and technical personnel to realize this project.

Magmula noon, ang Araw ng Kalayaan ay ipinagdiriwang tuwing Hulyo 4, alang-alang sa nasyonalismo o pagkamakabansa at ayon na rin sa sangguni ng mga mananalaysay. Isinasaad sa batas na ito na ang petsang Hunyo 12,mula pa sa panahong kinikilala ito bilang Araw ng Watawat ay siya ring Araw ng Kalayaan.

Ang Pamamahayag ng Kalayaan ng Pilipinas ay ginanap noong Hunyo 12, 1898, kung saan ipinahayag ng mga Pilipinong manghihimagsik sa pamumuno ni Heneral Emilio Aguinaldo (na naging Unang Pangulo ng Pilipinas) ang soberanya at kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya matapos matalo ang mga ito sa labanan sa Look ng Maynila sa Digmaang Espanyol-Amerikano.

The robotic terrorist group known as Allied Extremists Imperial Society or AXIS has already taken the entire European Continent, leaving millions of casualties in its wake, including the United Nation’s Allied Forces. Military is unable to stop AXIS’ destructive stampede.

Billions of dollars worth of properties were destroyed. Most experts theorize that the terrorists’ next target would be Asia….”Ito ang laman ng mga pahayagan sa buong mundo.

Konting panahon na lang at tuluyan nang mahuhulog sa atin ang buong daigdig! Ito ay matapos mabigo ang sandatahang lakas ng Japan, China, Korea, and Gitnang Silangan ang mapanirang puwersa ng kalaban.

Maaaring isang malaking kontinente ang Asya, subalit sa loob lamang ng isang taon ay mapapasaatin din yan! Nangangamba ang mga experto na ang Pilipinas ang susunod na target ng AXIS…”Sa napanood na balita, nabalot ng takot at pangamba ang buong Pilipinas.

Kinilala lamang ng Estados Unidos ang kalayaan ng Pilipinas noong Hulyo 4, 1946.

Ipinagdiwang ang Araw ng Kalayaan noong Hulyo 4, ngunit dahil sa nasyonalismo at sa payo ng mga dalumhasa ng kasaysayan ng bansa, ang Batas Republika Blg.

We will call it the Global Armed Missions Military Alliance, or Project GAMMA.

All we need is one year to accomplish it, I think before AXIS can conquer the entire planet; the project is done and ready.

Ang ikaapat na tinig ang pinakamakapangyarihan sa apat.